Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

LOUTRAKI FESTIVAL 2015-2019

Στηρίζουμε και παράγουμε Πολιτισμό.

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο φίλων Μουσικής πραγματοποιήσαμε 10 εκδηλώσεις τις οποίες παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές ανά έτος από το 2015.

Περισσότεροι από 30 χορηγοί επικοινωνίας σε Κορινθία και Αθήνα καθώς και χορηγοί και υποστηρικτές άνοιξαν διαύλους επικοινωνίας με τον Δήμο.

Στα πλαίσια των Αποκρεών και των Χριστουγέννων επενδύσαμε σε μία σειρά εκδηλώσεων που προσέλκυσαν χιλιάδες θεατές και επισκέπτες με αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Close Menu