Παιδεία

Παιδεία

Νέο Δημοτικό Σχολείο Ισθμίων

προϋπολογισμός 3.739.677,01€
Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» και πόρους ΕΤΠΑ

Εντάξαμε στο πρόγραμμα Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 και πόρους ΕΤΠΑ και υπογράψαμε την σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.


Νέο Λύκειο Λουτρακίου

προϋπολογισμός 4.676.854,28€ Ι ΕΣΠΑ 2007-2013

Ένα έργο από την προηγούμενη δημοτική αρχή στο οποίο  αντιμετωπίσαμε και επιλύσαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αφορούσε την Υποκατάσταση Αναδόχου με φόβο την οριστική απένταξη του έργου γεγονός που σήμαινε ότι μπορεί να χάναμε το έργο.

Παρόλα αυτά δώσαμε λύση στα τόσο σημαντικά θεματα και το έργο παραδώθηκε στα παιδιά μας.

Φροντίσαμε για την δημιουργία 2 κυκλικών κόμβων για την ασφάλεια των μαθητών και μέχρι την ολοκλήρωση των κόμβων θα προβούμε στη προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών.


1ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου

Προϋπολογισμός 416.210,11 €


Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων για τα έτη 2015 έως 2018

(Πάγιες δαπάνες, Θέρμανση, Αγορές παγίων)
Σύνολο δαπανών 813.584,84 €

Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων

Προϋπολογισμός 223.365,00€


Νέα Βιβλιοθήκη Λουτρακίου, προϋπολογισμός 654.500,00€. ΣΑΤΑ

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2016 και είναι επιδεικτικό σε εγχώριες και διεθνείς ημερίδες ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως κτήριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης


Δημιουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης Αγίων Θεοδώρων

Λειτουργεί από τον Ιούνιο 2016 ως χώρος αναγνωστηρίου, δανεισμού βιβλίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Από τον Οκτώβριο 2018 καταχωρούμε τους τίτλους των τεκμηρίων στο πρόγραμμα open abekt του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Close Menu