Έργα συντήρησης στο οδικό δίκτυο δημοτική και αγροτική οδοποιία – Παιδικές χαρές

Έργα συντήρησης στο οδικό δίκτυο δημοτική και αγροτική οδοποιία – Παιδικές χαρές

Σε ένα δήμο πολλών χιλιομέτρων για την συντήρηση του οδικού δικτύου (ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΟΔΟΠΟΙΊΑ) εξασφαλίσαμε από την Γενική Γραμματεία Υποδομών χρηματοδότηση ύψους 750.000 ευρώ και ίδιους πόρους 260.000 ευρώ.

Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου.

Διαμορφώσαμε, διανοίξαμε και καθαρίσαμε ρέματα (Γκόφα με παρέμβαση του Ελληνικού Στρατού, Πραθίου και Αγίας Μαρίνης)

Κατασκευάσαμε 2 νέους πεζόδρομους στους Αγίους Θεοδώρους και αναπλάσαμε κοινόχρηστους χώρους.

Δημοπρατήσαμε και έχει κυρηχθεί ο ανάδοχος για την ανάπλαση Πλατείας Παυσανία στο Σχίνο. Σύντομα ξεκινούν οι εργασίες.

Διαμορφώσαμε και διανοίξαμε την οδό Περικλέους.

Βελτιώσαμε και εξοπλίσαμε 11 Παιδικές Χαρές Προυπολογισμού 340.000 ευρώ (Πράσινο Ταμείο Ι Φιλόδημος).

Close Menu