Ενέργεια

Ενέργεια

ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στη προηγούμενη δημοτική θητεία μας καταρτήσαμε το σχέδιο δημάρχων το οποίο έμεινε ανενεργό στα χρόνια που μεσολάβησαν και με την ανάληψη των καθηκόντων μας το 2014 το επαναφέραμε και υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας.

Πραγματοποιήθηκε Ενεργοποίηση του Σχεδίου Δράσης του Συμφώνου των Δημάρχων. Έγινε καταγραφή της πραγματικής ενεργειακής εικόνας που καταναλώνουν τα κτήρια και οι υποδομές του δήμου. Επίσης η χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και η εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας κακι Κλίματος.

Με το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια προσφέρουμε στους πολίτες υψηλή ποιότητα ζωής σε βιώσιμες και ζωντανές πόλεις, ικανές να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή.

Απαραίτητα βήματα-ενέργειες και προυποθέσεις για να μπορεί ο δήμος να μπει στα νέα δεδομένα ανάπτυξης και ανταγωνιστηκότητας και να χτίσει το ευρωπαικό του προφίλ.

Κάνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, που έχει άμεσο αντίκτυπο στα ταμεία τους Δήμου.

Πραγματοποιήθηκε Ενεργοποίηση του Σχεδίου Δράσης του Συμφώνου των Δημάρχων. Έγινε καταγραφή της πραγματικής ενεργειακής εικόνας που καταναλώνουν τα κτήρια και οι υποδομές του δήμου. Επίσης η χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και η εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας κακι Κλίματος.

Με το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια προσφέρουμε στους πολίτες υψηλή ποιότητα ζωής σε βιώσιμες και ζωντανές πόλεις, ικανές να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή.

Απαραίτητα βήματα-ενέργειες και προυποθέσεις για να μπορεί ο δήμος να μπει στα νέα δεδομένα ανάπτυξης και ανταγωνιστηκότητας και να χτίσει το ευρωπαικό του προφίλ.

Κάνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, που έχει άμεσο αντίκτυπο στα ταμεία τους Δήμου.


Οδοφωτισμός

Η αναβάθμιση του φωτισμού, μια τεχνικά απαιτητική διαδικασία, την οποία όμως φέραμε σε πέρας, με πολλαπλά οφέλη και μεγάλο αντίκτυπο για την ασφάλεια και την αισθητική των κέντρων των πόλεων.

Μελέτη Εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Προϋπολογισμός έργου 7.773.102,59€
εφαρμογή τεχνολογίας LED.

Στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού.


Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή συντελείται ήδη: οι θερμοκρασίες αυξάνονται, τα χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων αλλάζουν, οι παγετώνες και το χιόνι λιώνουν και η παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται πιθανότατα κατά κύριο λόγο στην παρατηρούμενη αύξηση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των εκπομπών που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Για να μετριάσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να μειώσουμε αυτές τις εκπομπές ή να διασφαλίσουμε την πρόληψη της παραγωγής τους.

Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων
(κτηριακές και αθλητικές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις)

Ενεργειακές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του Ανοιχτού κολυμβητηρίου Λουτρακίου
Προϋπολογισμός 565.000,00€
Υποβολή πρότασης – ΕΣΠΑ 2014-2020
Με την εφαρμογή της γεωθερμίας πετυχαίνουμε εξοικονόμηση σε καύσιμα από 90.000,00€ που ξοδεύουμε ετησίως σε 11.000,00€


Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu