ΔΕΥΑΛ Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

ΔΕΥΑΛ Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Πετύχαμε την ένταξη σε προγράμματα για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης.

Προχωράμε σε τεύχη δημοπράτησης του εγκεκριμένου τηλεματικού συστήματος διαχείρισης πιέσεων, ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης ποιότητας νερού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης.

Λάβαμε επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών. Διασφαλίσαμε την ένταξη τους έργου Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ένα έργο ππου μπαίνει σε τελική ευθεία μετά από συντονισμένες προσπάθειες δήμου και Περιφέρειας.

Σύντομα δημοπρατείται και προχωράμε στην ολοκλήρωση και λειτουργία του.

Ολοκληρώνεται έτσι ένα έργο που αφορά στο περιβάλλον και λειτουργεί προς όφελος των Δημοτών Αγίων Θεοδώρων και της ευρύτερης περιχής

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Δίνουμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει τις περιχές Σχίνου και Αγίων Θεοδώρων.

Έτσι συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και λύνουμε το χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης και ποιότητας νερού που αντιμετώπιζαν οι περιοχές αυτές.

Close Menu